Subiektywnie o…

Jak daleko jest na Marsa?

Kosmos jest ogromny i dla tego naukowcy zajmujący się jego badaniem do określania odległości używają jednostki jaką jest rok świetlny. Ile to jest rok świetlny?

Wikipednia: Rok świetlny – jednostka odległości stosowana w astronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku kalendarzowego.
W przeliczeniu na inne jednostki:
1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 m
W szacunkowych obliczeniach przyjmowana jest zazwyczaj wartość przybliżona ≈ 9,5 bilionów km

Jak widać jest to dość spora odległość. Na stronie www.distancetomars.com pokazano jak długa trwałaby podróż na Czerwoną planetę gdyby Ziemia miała rozmiar 100 pikseli.