Subiektywnie o…

14 luty to nie tylko Walentynki →

Luty, 2014

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Nie wiem czy ktokolwiek pamięta o tym, że 14 luty to nie tylko wszechobecne serduszka, miłosne, romantyczne piosenki. Ta data to także chwila w której powstała Armia Krajowa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana podziemna armia europejska II wojny światowej. Warto o tym pamiętać.