Subiektywnie o…

Henryk Józef Kowal

W wieku 91 lat odszedł żołnierz batalionu AK Zośka pan Henryk Kowal pseudonim „Henryk”.

nowastrategia.org.pl

Działalność konspiracyjną rozpoczął w kwietniu 1942 r. jako członek Grup Szturmowych (GS) Szarych Szeregów. Przydzielony został do 2. drużyny (CR-200) prowadzonej przez Feliksa Pendelskiego ps. „Felek”, znajdującej się w składzie Hufca „Centrum” (CR) – dowodzonego przez Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”.
We wrześniu 1943 r., po przekształceniu warszawskich GS-ów w batalion „Zośka”, wszedł w skład 2. drużyny III plutonu 1. kompanii „Felek”. Wraz z Stanisławem Krawczykiem „Staśkiem” oraz Konradem Okolskim „Kubą” prowadził magazyn broni urządzony w pomieszczeniach gospodarczych Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Nowogrodzkiej. Jako magazynier nie brał bezpośredniego udziału w akcjach bojowych oddziału, uczestniczył natomiast w konserwacji i przerzucaniu do innych lokali powierzonej mu broni.

O takich ludziach nie należy zapominać, nigdy. Chwała bohaterom.