Subiektywnie o…

Poproszę dowód osobisty czyli kiedy można go oddać. →

Luty, 2016

Ile to razy, w różnych dziwnych miejscach zostaliśmy poproszeni o zostawienie swojego dowodu osobistego? Jest to często spotykana praktyka we wszelkiego rodzaju wypożyczalniach. Okazuje się jednak, że większość tego typu działań jest niezgodna z prawem. Podobnie jest z kserowaniem naszego dowodu np. w banku czy u operatora komórkowego. Nie jest to działanie niezgodne z prawem ale jak informuje GIODO [1] taka praktyka jest niezalecana.

Zdaniem GIODO postęp technologiczny spowodował nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, takie jak np. kradzież tożsamości. Obecnie możliwe jest np. przedkładanie dokumentów potwierdzających tożsamość w formie elektronicznej, co umożliwia zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań, w tym finansowych.

To w takim razie dla czego banki wymagają od nas udostępnienia dowodu osobistego w celu jego skopiowania?

W świetle Prawa Bankowego, kserowanie i skanowanie dowodów osobistych jest w pełni legalne. Potwierdził to w orzeczeniu z 19 grudnia 2001 roku Naczelny Sądu Administracyjny. Uznał, że „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu … jest kwestią techniczną”. Od tego orzeczenia, przepisy prawne, w tej materii, nie zmieniły się, więc kopiowanie i skanowanie dokumentów jest zgodne z prawem — powiedział nam Roman Grzyb, ekspert PKO BP — Śledzimy dyskusje w tej sprawie i rozumiemy argumenty Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Obowiązuje jednak decyzja poprzedniego szefa GIODO z 22 lutego 2013 roku, który uznał, że
“pozyskiwanie danych osobowych … przez Bank w zakresie, w jakim są one ujawnione w dowodzie osobistym … jest uprawnione”

Tak więc wszędzie gdzie tylko można starajcie się odmawiać udostępniania lub co gorsza zostawiania waszych dokumentów a w szczególności dowodu osobistego. Warto także wiedzieć, że w polskim prawie funkcjonują dwa pojęcia dokument tożsamości i dokument potwierdzający tożsamość. Pierwsze z nich dotyczy dowodu osobistego lub paszportu a drugie także prawa jazdy.

  1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych